Ultraljud av bäckenorganens samråd

Ultraljud av bäckenorganen hos kvinnor kan visa endometriumtjockleken och strukturen, livmoderns storlek och form, äggstockar, blåsan är normala, såväl som abnormiteter och abnormiteter i strukturen: cyster, fibroider, adenom, polyps.

På grund av tillgängligheten, säkerhets- och informationsinnehållet har ultraljudet blivit ett av de första diagnostiska metoderna inom gynekologi och obstetrik. Screening ultraljudsundersökning är obligatorisk för förväntade mammor, det låter dig observera graviditeten i dynamiken och identifiera fostrets patologi. Gör inte utan ultraljud och de som bara försöker bli gravid. Ultraljud är oumbärlig för att bestämma orsakerna till infertilitet, blödning, smärta, sökandet efter tumörer och inflammatoriska processer.

Vad visar en bäck ultraljud för kvinnor?

Listan över indikationer på ultraljud hos kvinnor är omfattande:

 • misstanke om graviditet
 • menstruationssjukdomar;
 • svårighetsgraden
 • buksmärtor;
 • vaginal blödning;
 • anomalier av organens struktur;
 • missfall;
 • tillstånd efter gynekologisk manipulation, etc.

Beroende på beviset bestämmer gynekologen metoden att genomföra studien:

 • transabdominal - genom den främre bukväggen;
 • tranvaginal - genom vaginalsensorn.

Det första alternativet gör att du kan bedöma det allmänna tillståndet hos kvinnors reproduktionssystem och utförs med fylld blåsan. Den andra bidrar till att titta närmare på specifika områden, eftersom sensorn fungerar nära kvinnliga organ. Transvaginal ultraljud kräver blåsning och tarmtömning.

Vad diagnostiker ser på ultraljudskärmen under proceduren:

 • Storleken och formen av livmodern, äggledarna, äggstockarna, blåsan;
 • avvikelser i arrangemang av organ
 • strukturella anomalier;
 • endometrial tjocklek och struktur;
 • Antalet och storleken på folliklarna;
 • cystor, fibroider, adenom, polyper och andra tumörmassor;
 • tillgänglighet, plats och varaktighet av graviditeten
 • fosterstillstånd, utvecklingspatologi;
 • livmoderhalslängd
 • placeringen av den intrauterinanordningen.

Avkodning av ultraljud av bäckenorganen hos kvinnor

Normalt passerar ultraljudsvågor fritt genom bäckenhålan och visar en likformig sonografisk bild på skärmen - visualisering av organ utan mörkare och lättare områden. Under proceduren noterar läkaren områden med onormal ekogenitet, tar mätningar, fixar avvikelser från standarderna:

http://www.papaimama.ru/arts.php?art=rasshifrovka-uzi-organov-malogo-taza-zhenschin

INVASIV SONOGRAFI

..Det finns ingen lokal vetenskap eller lokalmedicin. Det finns världsvetenskap och världsmedicin.

Ultraljud i bukhålorganen: FUNKTIONER, FEL, REGULARITETER

Del I

Ultraljudsundersökning är en av de mest beroende av den specialist som utför sin diagnosmetod (operatörsberoende). Operatörens brist på tydliga kriterier för forskning, kunskap om ljudalgoritmer och ett system som är begripligt för alla specialister leder ofta till diagnostiska fel. I rutinpraxis påverkar flertalet av de studerade patienterna inte en komplex och sällsynt patologi, men dessa brister påverkar inte diagnostiska resultat i allmänhet. Men när efter ett dussin studier, bland trötthet och distraktion av uppmärksamhet, ett överflöd av ytterligare information och många andra subjektiva faktorer och distraheringar, kommer patienten att stöta på en patient med subtila, ofta indirekta tecken på komplex eller sällsynt patologi, och då kommer ett fel att uppstå.

Systemet och algoritmerna i studien är nödvändiga för att förhindra fel!

I normal praxis följer ultraljudsspecialister vid inspektion inte en tydlig förståelse för placeringen av ultraljudsbilder av interna organ på scannerns skärm, i enlighet med kroppspositionen, följer en approximativ algoritm för undersökning av organ, studien utförs slumpmässigt eller från ett begränsat antal inspektionspunkter etc.

Bristen på en tydlig bindning av organ och patologi mot kroppens position på skärmen leder till det faktum att läkaren inte har en tydlig abstrakt bild av den visualiserade bilden och dess bindning till kroppens anatomiska områden. Bristen på ett tydligt system och kunskap om vissa mönster leder till många diagnostiska fel och oupptäckt patologi.

Vanliga brister, fel vid utförande av rutinmässig ultraljud

Det finns ingen bindning av bilden på skärmen till sensorns position

Detaljerad granskning av uppgifter, utan att först upprätta en allmän (översikt) bild av den anatomiska delen av kroppen

Chaotisk undersökning av organ utan standard systematisk sekvens

Okunnighet om terminologi och namn på organ och vävnader visualiseras

En redogörelse för förändringar i diameteren hos den rörformiga strukturen utan att visualisera den hela tiden och att finna den avsedda orsaken till förändringarna

Isolerad undersökning av organ utan representativa organ och strukturer (isolerat från dem utan att studera deras ömsesidiga inflytande)

Inspektion av organ utan att ändra sensorns läge

Undersökning av organ utan att ändra positionen hos patientens kropp

Ingen jämförelse av de erhållna bilderna med kliniska riktlinjer, atlaser

Arbeta på ett isolerat kontor utan medverkan av kollegor.

Special ultraljud påverkas av synpunkter från andra specialister om patientens patologi. Effekten av en preliminär diagnos.

Det ökade flödet av detaljerad information om det inspekterade objektet utan formell syntes av slutsatsen

1. INGEN BINDNING AV BILDET PÅ SKÄRM TILL SITUATORPOSITIONEN.

För att standardisera ultraljudsprotokollet, för en entydig tolkning av organets topografi och orientering på sidorna, för att förstå ultraljudsbilden från andra ultraljudsspecialister (foto, video), är det nödvändigt när man utför studien för att fokusera bilden på sidorna på skärmen.

Skärmorientering på sidorna i standardläge (patient på baksidan):

 • Frontpartiet - den främre bukväggen ligger på toppen av skärmen, bakre bukvägg är på botten, höger sida är till vänster, vänster sida är till höger. När sensorn är förskjuten är det nödvändigt att observera en allmän orientering, inte att byta ut "vänster och höger".
 • Sagittal sektion - på skärmen ovanför den främre bukväggen, nedanför - den bakre bukväggen, till vänster - "huvudet" till höger - "benen". När sensorn är förskjuten, försök att hålla den övergripande orienteringen, inte för att byta "huvud och ben".

2. DETALJERAD INSPEKTION AV DELAR, UTAN PRELIMINÄRMAKNING AV DEN ALLMÄNNA (REVISIONSBILDET) AV ANATOMISKA DEL AV LÄKET.

Först en allmän översiktlig undersökning av bukhålan för att få en allmän uppfattning om patientens och visualiseringsfunktionerna (bukväggtjocklek, vävnadsegenskaper, fettavlagringar, mellanlag, preperitonealt fett, mesenteri, tarmslingor, fri vätska i sluttande ställen);

 • Allmän undersökning börjar alltid med bäckenhålan - identifiering av fria vätskor och patologiska formationer.
 • Därefter en undersökning av alla sluttande bukområden på en fri eller innesluten vätska (båda subfreniska utrymmen med fångade bihålor, laterala kanaler under den främre bukväggen).
 • För att bedöma förekomsten av fri gas i bukhålan, lokal ackumulering av gas utanför de gasinnehållande ihåliga organen (divertikulos, abscessbildning, perforering av det ihåliga organet inklusive den slutna) och vice versa, minskning av kolonpnevmatisering (kolit, tumör, divertikulit).
 • För mig själv markera misstänkta platser som kräver upprepad detaljerad inspektion. Omedelbart stannar de inte och lutar inte på en detaljerad undersökning! Men att återvända till sin grundliga undersökning, efter en detaljerad undersökning av alla organ och system enligt protokollet från ultraljudstudien.

3. CHAOTIC INSPEKTION AV ORGAN UTAN STANDARD SEKVENS.

Det är nödvändigt att genomföra en inspektion av alla organ enligt ultraljudsprotokollet i strikt följd. Sekvensen måste memoreras och upprepas varje dag. Detta gör det möjligt att inte missa några organ och system. Strikt följ detta!

4. Okändhet i terminologin och namnen på visualiserade organ och vävnader.

Vid undersökning bör man tydligt uttala namnen på organ och deras fragment visualiseras på skärmen och samtidigt utvärdera mönstret av deras topografi för ett givet bukområde. Om de under inspektionen inte kunde ge namnet till objektet som visualiserades och inte "godkände" mönstret för dess plats i detta område, kommer du inte att kunna utvärdera sina ändringar och överensstämma med "normen" för både struktur och topografi.

Om man till exempel fann en ihålig organ liknande i echostruktur i närheten, kunde detta vara en sigma-slinga (och därvid finns det en tumör och divertikulos och abscess i väggen, en tumör i mesenteri, kvävning, vridning etc.) det kan vara fördubbling av tarmarna (medfödd patologi), signifikant koloprosis (tvärgående kolon "sags" till bäckenhålan, och i det kan det finnas förändringar beskrivna ovan) etc. För att inte glömma att patienter som någonsin har genomgått, oavsett stadga för begränsningar, kirurgiska ingrepp, speciellt akuta, kan ha främmande kroppar i bukhålan (servett, tampong). Vid en snabb blick kommer servetten att se ut som ett ihåligt organ (hyperekosisk signal med gas på grund av abscessbildning, med en enorm ekko). Därför bör upptäckt av tecken på "kolon", i sin karakteristiska anatomiska zon, locka uppmärksamhet för en noggrannare undersökning.

5. CONSTATATION OF CHANGES OF THE DIAMETER OF THE TUBULAR STRUCTURE WITHOUT VISUALIZATION DES THROUGH THROUGH AND SÖPING OF THE ALLEGATED ORUS OF CHANGES.

Principen om "förminskning och utvidgning". Om någonstans organs diameter befinner sig vara större eller mindre än "normen", då på orgelns "kurs" är det nödvändigt att "nå" orsaken till dess orsak. Om dilatation detekteras flyttar du, utan att förlora synen på distalorganet, till området för stenos eller restaurering av normal diameter och bortom. Om en "ödelös" lumen eller en minskad organdiameter finns, är den proximal för stenos och högre!

Principen är universell! Jag såg en förstorad matstrupe - spåra den till den påstådda stenos zon - achalasia eller cancer i cardia. Jag såg en gastrostasis - spåra den till den påstådda stenosens zon - ett duodenalt sår med stenos eller cancer i utmatningssektionen i magen. Fördjupning av duodenum - följ den till området för den påstådda stenosen - arteriomesenterisk kompression eller tumör i bukspottskörteln i bukspottskörteln eller i tarmbindningen etc. Expansion av huvudpankreatisk kanal - spåra den till den påstådda stenos zon - en tumör i körteln eller papilen, en cyste i en vävnad eller en sten i huvudkanalen. Förstorrade gallgångar - spåra dem till zonen av misstänkt stenos - en tumör i den periampulära zonen eller kalkylen, periokarisalt sår eller pankreascyst etc. bukspottkörteln, lymfkörtelmetastaser, trombos av portalens vener eller andra vener i portalsystemet. Förstorad sämre vena cava - följ den till zonen av misstänkt stenos - trombos, Bad-Chiari syndrom, funktionell "stenos" i form av hjärtsvikt kommer att åtföljas av expansionen av leveråren, med tecken på fibros av levervävnaden, utvidgningen etc. Eventuellt dilatation av lilla eller tjocktarmen - följ den till zonen av den påstådda stenosen - orsaken till obstruktion och dess nivå bestäms av ultraljud. Detsamma gäller för urinvägar, perifera vener och vener i kavalsystemet.

Det är endast oacceptabelt att ange expansion eller sammandragning av diametern hos det beskrivna organet eller strukturen. Ett uttalande om gallkanalutvidgningen bör åtföljas av en indikation på nivån och möjlig orsak till obstruktionen. En beskrivning av gastrostas, duodenostas, intestinal expansion, bör åtföljas av en indikation på nivån och möjlig orsak till obturation. Beskrivning av utvidgningen av eventuella kanaler, kärl, ihåliga organ, urinvägar mm måste åtföljas av en indikation på nivån och möjlig orsak till obstruktion, sammandragning, deformation och organets tillstånd under / över sammandragningszonen.

6. ISOLERAD INSPEKTION AV ORGAN UTOM FÖLJANDE ORGANER OCH STRUKTURER (isolerat från dem, utan att studera deras ömsesidiga inflytande).

I studien av organ enligt protokollet bör undersökas och intilliggande, predlagayuschie kroppar. Genom förändringar i dem kommer du att se förändringar i de aktuella organen. Letar efter pankreatit eller abscess under membranet - kolla in i pleurala bihålor och utvärdera den reaktiva effusionen. Letar efter cirros - titta på gallblåsarmuren. Letar efter perforering - uppskattar gasen utanför konturen av en ihålig organs vägg. Letar efter appendicit - betygsätta öglorna i tunntarmen och kupolen i cecum.

7. INSPEKTION AV ORGAN UTAN FÖRÄNDRINGAR I SENSORENS SITUATION.

Principen för "polypositality and polyprojectionality" -forskning:

 • Polypositionality - Ett enda objekt eller organ ses från olika håll genom att flytta sensorn till olika positioner (punkter) på kroppen.
 • Polypositionalitet - Ett enda objekt eller organ ses från olika håll genom att flytta sensorn till olika positioner (punkter) på kroppen när patientens kroppsställning ändras (sätter på sidan, står, etc.).
 • Polyprojektionism - ett objekt ses från en punkt där sensorn vrider mot ömsesidigt vinkelräta utsprång och sensorn lutar utan att röra sig längs kroppen.
 • "Panarisering" av bilderna - Inspektion av olika zoner utan att sensorn avlägsnas från huden - Inspektion av "övergångszoner" mellan målorgan och avdelningar.

Det är så extremt när en specialist utför fragmentariska undersökningar endast vid "standard" isolerade inspektionspunkter utan att ändra sensorns och patientens position, ta sensorn från huden och överföra den till en annan undersökningspunkt. Sådana "punkt" -prov är fyllda med en extremt stor andel av diagnostiska fel och oupptäckt patologi. Detta gäller särskilt för patologi som inte manifesterar sig kliniskt, ligger utanför de "normala" undersökningspunkterna.

8. INSPEKTION AV ORGAN UTAN FÖRÄNDRINGAR I PATIENTENS ORGANISATION.

Principen om "polypositionality" (patient) är en förändring i patientens kropps position. Inspektion av ett objekt (organ) i flera olika positioner av patientens kropp (på baksidan, på sidan, stående, knä-armbågen).

Till exempel: Gallblåsan inspekteras alltid i flera ställen hos patienten (på baksidan, på sidan, stående).

 • Om "böjningen" av en bubbla bara bestäms genom att ligga på ryggen, och den är inte i position på vänster sida och stående, så noteras denna egenskap av bubblan i protokollet och slutligen är böjningen inte fixerad.
 • Om det under en rutinundersökning utan en skarp klinik i den bakre positionen, kan beräkningen i nacken eller Hartmonfickan inte visualiseras, sammanfogas med hyperechoic signaler från den tolv tolvfingertarmen eller tjocktarmen, då den roteras till sidan eller stående, flyttas den till den tillgängliga visualiseringszonen. Vid akut patologi kan en ocklusiv sten i nacke eller cystisk kanal, av de ovan angivna skälen, döljas från visualisering och en förändring av kroppens position gör det möjligt att avslöja det.

Njurar måste undersökas när de vänder sig till sidan, i magen, i sittande läge med tillbaka till doktorn (alternerande lutas åt sidan och vilar på armbågen) och står (identifierar graden av förskjutning av njuren, nefroptos, förbättrar visualisering när njuren förskjuts från under revbenen och andra organ).

Magen, den tvärgående kolon, efter att ha legat inspektion (i ortoklinisk position), undersökes i slutet av studien i stående position (ortostatisk).

Inspektion av murarna i magen, bukspottskörteln förbättras i läge på höger sida, när det naturliga vätskeinnehållet i magen fyller antrummet och blir ett akustiskt fönster.

9. INGEN SAMMANSÄTTNING AV DE INNEHÅLLDA BILDERNA MED KLINISKA MANUALER, ATLASER, RÅDGIVNINGAR.

Det bör finnas ett bibliotek med kliniska riktlinjer för ultraljud, atlaser och tillgång till Internet på kontoret hos en USZD-specialist! För första gången jämfördes en sällsynt, sällsynt patologi omedelbart med litterära källor och studerade dess beskrivning och bilder. Dela en ny, sällsynt, intressant hitta med kollegor, fixa en bild i arkivet med en beskrivning!

10. ARBETA I DET ISOLERADE KONTORET UTOM ATTRAKTIONSKOLLEAGER.

En specialist på ett isolerat ultraljudsrum, speciellt i början av sin yrkesverksamhet, har inte förmåga att professionellt utvärdera ny diagnostisk information på grund av sin egen begränsade praktiska erfarenhet och teoretiska kunskaper. När du är osäker, var noga med att locka till kollegor, en chef!

Det är tillrådligt att få feedback från medicinska specialister, åtminstone i sällsynta, svåra fall, för att bedöma deras diagnostiska aktiviteter, för självkontroll och avancerad träning. Var noga med att ta reda på resultaten av kirurgisk behandling, resultaten av efterföljande instrumentella diagnosmetoder, biopsi, resultaten av konservativ behandling, undersöka patienten över tiden.

I händelse av en dödlig sjukdomsförlopp är det önskvärt att delta i undersökningen efter slakt eller åtminstone att bekanta sig med protokollet eller slutsatsen.

Utan feedback kommer det inte att finnas någon professionell tillväxt och professionell utveckling av en specialist.

11. SÄRSKILD SPECIALIST ÄR PLATSAT UNDER INFLUENCE AV YTTERANDEN AV ANDRA EXPERTER PÅ PATOLOGI I PATIENTEN. Effekten av en preliminär diagnos.

I många fall är patientens preliminära diagnos radikalt i strid med den ultraljudsbild som för närvarande visualiseras. En specialist i ultraljud ska nödvändigtvis veta resultaten från tidigare studier, yttrandet från andra specialister i ultraljud och andra kliniska profiler.

Men! Ultraljudsläkaren ska självständigt undersöka patientens patienthistoria utan fråga och fråga patienten om det.

Man bör också inte fortsätta med patientens åsikter och rekommendationer, men var noga med att lyssna på hans beskrivning av problemet.

12. VÄXTSTRÖMEN FÖR DETALJERAD INFORMATION OM DET INSPEKTERADE OBJEKTET UTAN EN FORMAL SYNTHET AV SLUTSATS.

Med långvarig undersökning av ett problemområde leder de fysiologiska egenskaperna hos läkarens vision och tänkande till ökad identifiering och fixering av alla stora små detaljer, tvivelaktiga områden (detta är särskilt karakteristiskt vid en lång undersökning av njurarna, tarmslingorna) hos både patologiska och oförändrade organ och inspektionsområden.

Be din kollega att titta på den här zonen i din närvaro och gå ut ur apparaten själv och utvärdera bilden på skärmen från ett större avstånd och "i händerna" hos en annan specialist. Om det inte finns någon annan specialist, ändra sedan inspektionszonen och återvänd till det på några minuter eller zoom in bilden väsentligt! Det är önskvärt att ha konstant kontakt och kommunikation med kollegor från närliggande kontor under inspektionen och anslut dem om möjligt och nödvändigt.

Del II

PRIVATE REGULARITIES AND PRINCIPLES OF THE BRIDGES OF THE ABDOMINAL ORGANISM OF THE ABDOMINAL CAVITY

1. Leveren ska undersökas fullständigt "från kant till kant" med en obligatorisk bedömning av leverårens diameter, portåraförgreningar, portalveinstam, gallkanaler.

2. Bukspottkörteln visualiseras nästan alltid! Om det inte visualiseras är detta redan en allvarlig kirurgisk patologi - pankreatit, tarmobstruktion (dynamisk eller obstruktiv, postoperativ, etc.), perforering av det ihåliga organet (sår, tumör, divertikulum, främmande kropp), peritonit etc. Casuistry, när fetma eller annan anatomisk egenskap hos patienten (bristfällighet i ryggraden och bröstet) tillåter inte att visualisera bukspottkörteln eller, närmare bestämt, för att upptäcka adekvata akustiska fönster för detta! I alla andra fall borde bukspottkörteln undersökas fullständigt (från huvud till svans, från överkanten till slutet av den krokade processen, från området av previa till duodenum till mjältkragen, till toppen av den krokade processen, till den överlägsen mesenteriska venen och undersökning av den överlägsna mesenteriska artären ), och beskrivet!

Aerocolia är normen som inte hindrar undersökning av körteln!

Pneumatisering av tunntarmen är ett tecken på patologi! Pneumatisering av tunntarmen förhindrar pankreatisk undersökning - ett tecken på tarmobstruktion, peritonit.

Och i vissa fall är en kombination av patologi också möjlig: tarmobstruktion och abscess i bukhålan:

Bristen på visualisering av bukspottkörteln är ett tecken på patologi och grunden för hänvisning till en specialiserad institution för expert ultraljud (eller avancerad träning, ersättning av specialist som utför studien och kan inte beskriva bukspottkörteln)!

3. Inblandning i tumörprocessen av den mellersta eller övre tredjedelen av hepatoduodenal ledband och extrahepatiska gallkanaler med ett gallutflödesblock i huvud, nacke och bukspottskörtelcancer. Böjningen av ledbandet medialt och böjningen av bukspottkörteln resulterar kranellt i att koledokus involveras i mitten och övre sektioner, till skillnad från de flesta huvudtumörer som påverkar koledokusens slutdel.

Efter att ha hittat ett högt block av gallgången borde man inte glömma att det inte bara kan vara en sjukdom i kanalen, gallblåsa eller lever, utan även bukspottkörteln, även om den inte får ändras i huvudet under en kortvarig undersökning. Tumören ligger längs kroppens övre kontur och maskeras i förgreningen av celiac-stammen, vilket också involverar dem i processen.

4. Neoplasmen i den krokade processen. I "standardinspektionen från en standardpunkt med en standardbild": huvudkroppen i bukspottkörteln, på grund av glandularstrukturen, går inte den krokade processen in i inspektionsområdet (planet). För detta är det nödvändigt att flytta inspektionsplanet mot benen tills en krokig process klipps, när varken huvudet eller kroppen faller in i inspektionsplanet.

Med andra ord är visualisering av den krokiga huvudets krokade process naturligt ansedd som en självständig studie. Vid detektering av en massa i den krokade processen är det nödvändigt att identifiera och beskriva dess förhållande till tolvfingersväggens vägg med den överlägsna mesenteriska venen och överlägsen mesenterisk artär, med retroperitoneal vävnad och den mesenteriska roten i den stora och tunntarmen. Vid lokal spridning av tumören hos den krokade processen bestäms dess relation med venös sammanflöde med aortaväggen, med munnen av den överlägsna mesenteriska artären, med munstycket av celiac-stammen, med njurkärlen, med den sämre vena cava.

På grund av egenskaperna hos den kliniska manifestationen, lokal distribution och diagnos av den tumörliknande processen, rekommenderar vissa författare regelbundet att överväga cancer i den krokade processen som en oberoende lokalisering med alla efterföljande rekommendationer för diagnos och behandling.

 • Novikov S.V.
 • KMN, kirurg av den högsta kategorin, ultraljudsläkare,
 • Specialist i minimalt invasiva kirurgiska ingrepp vid ultraljudskontroll
 • NII SP namngiven efter N.V. Sklifosovsky, Moskva

  http://isono.ru/uzi-organov-bryushnoy-polosti-os/

  uziprosto.ru

  Encyklopedi av ultraljud och MR

  Ultraljud av bäckenorganen hos kvinnor: varför är denna undersökning viktig?

  Ultraljudsdiagnos är fast etablerad i medicin som en studie som låter dig lära dig många viktiga nyanser. Med denna manipulation kan läkaren se organens struktur, placering och funktion.

  Till skillnad från röntgenstrålar är ultraljud en mer exakt, säker och snabb undersökning. Det, i motsats till den rådande yttrandet, gör absolut ingen skada. Alla åldersgrupper av befolkningen diagnostiseras: barn (även nyfödda), reproduktiva åldersgrupper, äldre patienter. Förutom gravida, ammande kvinnor. Det vanligaste förfarandet för all ultraljudsdiagnostik anses vara en bäckens ultraljud hos kvinnor.

  Vilka organ undersöks av en specialist?

  Studien av ultraljudsdiagnos hos kvinnor utförs på flera sätt. Beroende på hälsotillståndet väljes buk-, vaginal- eller rektalvägen för ljudvågor.

  Diagnos genom perineumregionen är mindre vanligt förekommande. Den mest informativa undersökningen hos icke-gravida kvinnor är transvaginal ultraljud. Det förekommer inte hos jungfrur, under menstruation och i latexallergier.

  Vad kan ses under diagnosen? Med hjälp av en sensor-ledare och en speciell gel som förbättrar kontakten skickas ljudvågor som inte hörs till det mänskliga örat. De återspeglas från organens yta och formationer, varefter de överförs till instrumentskärmen i lämplig form. Sonologist kan se ekogena, hyperechoic, anechoic och andra konturer. Baserat på de erhållna indikatorerna skrivs ett protokoll ut.

  Bältens ultraljudsdiagnostik innefattar att undersöka ändtarmen och delar av tjocktarmen, undersöka blåsan, urinledaren, men oftast är det nödvändigt att undersöka reproduktionsorganens tillstånd. Dessa inkluderar livmodern med livmoderhalsen och livmoderhalsen, äggledarna med äggstockar. Här är vad bäckens ultraljud visar hos kvinnor.

  Undersökningen undersöker villkoret för de kvinnliga könsorganen, såsom livmodern, äggstockarna, äggledaren, etc.

  Normer i början av cykeln

  I grund och botten utförs en ultraljudsökning direkt efter menstruationens slut. Läkare väljer perioden från 3 till 7 dagar av cykeln. Beroende på blödningsintensiteten och dess varaktighet fastställs en viss period för manipulation. Vad kan ses under henne?

  Om du vill ta reda på om det finns patologier och funktionsfel i den reproduktiva funktionen, bör du göra en ultraljud efter menstruationsperioden. Följande indikatorer anses normala:

  • reproduktionsorganets höjd är ca 5 cm och bredden är 5, tjockleken varierar från 3 till 4 cm; Efter klimakteriet (efter ca 10 år) minskar höjden och bredden med 1 cm, och tjockleken förblir densamma eller minskar något.
  • Genitalorganet definieras av jämn och tydlig konturer, och dess ekogenitet är vanligtvis homogen;
  • Inre hålighetens tillstånd kan förändras varje dag (för kvinnor med lång cykel, är endometrium ännu inte visualiserat, men med en period på 21 dagar eller mindre är det redan synligt), ytterligare inklusioner och tumörer detekteras ej;
  • storleken på bilagorna (äggstockarna) är 3/2 / 2,5 cm (normalt kan ett organ vara något större än det andra);
  • livmoderhalsen är tätt tillsluten, nacken utan egenskaper och ytterligare tillslutningar.

  Ultrasonografi, som slutsatsen är vilken "norm" eller "utan avvikelser" anges, kan anses vara idealisk. Men det här är inte alltid fallet. Om du skickas för forskning i början av cykeln, ska du se några patologier. Det här är den bästa tiden att diagnostisera sjukdomar som ovariecyst, fibroider, livmoderpolymer. Vad kan ses när det är tillgängligt?

  cysta

  Denna neoplasma skiljer sig från appendageköttet genom ekogenitet. I slutändan av en specialist anges vanligen "anekoisk utbildning i vänster (vanligtvis rätt) äggstockar.

  Du får inte panik om du har sett en under forskningen. Cystor är olika. Tillförlitligt fastställa tumörens karaktär under studien kommer inte att fungera. I närvaro av bra utrustning kan det antas vilken cyste som är funktionell eller icke-funktionell. Ytterligare taktik väljs utifrån detta faktum.

  Cyst är den vanligaste sjukdomen bland kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen har inte uttalade symptom, men det är lätt att upptäcka under regelbundna kontroller med en gynekolog.

  Fibroider, polyper

  Dessa formationer är lätta att se i början av menstruationscykeln, när slemhinnan har separerat, och genitalorganet från insidan har blivit "naken". Patologier bestäms av förtjockningen av livmoderskikten, vilket orsakar ojämn kontur och förändring av positionen.

  Polyps och fibroids bildas ofta på grund av hormonella obalanser, men kan ha andra orsaker till ursprung. Metoder för behandling bestäms beroende på indikatorerna, tumörens storlek och kvinnans välbefinnande.

  Vad kan man se på ultraljudet före ägglossningen?

  Ultraljudsundersökning, som är planerad för perioden från den 7 till 17: e dagen av cykeln, bestämmer bestämning av ovariepatologier. Under denna period börjar deras aktiva arbete: folliklar bildas som är större eller mindre.

  De största kallas "dominerande". De kommer att vara leverantörerna av ägg i denna cykel. Det är ganska svårt att fastställa den normala storleken hos äggstockarna under denna period, eftersom värdena ändras varje dag.

  Det är viktigt att veta vilka patologier kan etableras av en specialist under denna period:

  • polycystisk (kännetecknad av ett stort antal folliklar i äggstocken och livmoderns lilla storlek);
  • anovulatorisk cykel (det finns inga dominerande folliklar, det reproduktiva organets slemhinna motsvarar inte cykeldagen);
  • follikulär cysta (övervuxen follikel, som inte längre kan utföra sin funktion, vilket resulterar i en omvänd utveckling).

  I mitten av cykeln är patologier med hormonellt ursprung huvudsakligen etablerade.

  Kort före menstruationen: Vad ska undersökningen visa och vem behöver den?

  Vad kan visa diagnosen, vilken är gjord efter ägglossningen? Denna term är den minst ofta utvalda för undersökning. Ofta är en ultraljudsskanning före menstruation nödvändig för kvinnor med misstänkt endometrios, graviditet eller de som planerar att bli gravida.

  Normalt kännetecknas den andra delen av cykeln av en ökning i livmoderns storlek och en förtjockning av dess inre skikt - endometrium. Det förvärvar också en större volym av en av äggstockarna (på grund av bildandet av corpus luteum i den).

  De patologier som en sonolog upptäcker kan vara enligt följande:

  • lutealcyst (för stort corpus luteum);
  • endometriom (en cyste som accepterar stora storlekar strax innan menstruationen);
  • endometrial hyperplasi (dess överdrivna tillväxt i könsorganets kavitet);
  • endometrios (endometriella foci på olämpliga platser).

  Före menstruation kan en specialist se graviditet eller föreslå det. Men det här är bara möjligt med hjälp av modern utrustning. Äldre ultraljud kommer att visa närvaron av äggstocken i livmodern efter en fördröjning.

  Tecken som berättar om avvikelsen

  Dekryptering av uppgifterna bör utföras av en erfaren gynekolog. På egen hand kommer du inte att kunna göra en sund bedömning av den upptäckta situationen, jämföra vissa indikatorer med andra och göra en diagnos. Men några ledtips kan ge dig en uppfattning om förekomsten av någon patologi.

  Så vad kan ses under studien?

  Inflammation av livmodern och dess bilagor

  Detta tillstånd kännetecknas av en ökning av organens storlek och en skillnad mellan deras nuvarande dag i kvinnocykeln.

  I den inflammatoriska processen visas vätska bakom livmodern. Ibland störs också den hormonella bakgrunden, vilket kännetecknas av en otillräcklig funktion av äggstockarna (frånvaron av folliklar i dem, cysternas utseende etc.). Om den inflammatoriska processen kan man tala visualiserad äggledare.

  neoplasmer

  Hur och när man upptäcker cystor, fibroider och polyper, vet du redan. Dessa patologier är tydligt synliga under hela cykeln (med undantag för menstruationsblödningar). De indikeras av ovanliga inkluderingar som finns på olika ställen, vilket kan skilja sig åt i deras ekogenitet från den allmänna bakgrunden.

  Tecken på fibroids i bilden: den ökade storleken hos huvudkvinnorganet, utseendet av en rundig blodpropp i livmoderhålan. Om bilden visar att livmodern har förändrat sin form, betyder det att myomatiska noder har nått stora storlekar.

  Adhesionsprocess

  Under diagnosen antas det ofta att kvinnor vidhäftar sig. Orsaker - inflammatoriska sjukdomar och kirurgiska ingrepp. Det är möjligt att misstänka närvaron av vidhäftningar på grund av förskjutning av organ från sina vanliga ställen, utarmning av uterus, utseendet av vätska i fickorna ovanför ryggen.

  De viktigaste komplikationerna som härrör från denna sjukdom innefattar: tarmobstruktion, kronisk bäckensmärksyndrom, nedsatt fostret, infertilitet

  Ektopisk graviditet

  Denna patologi bestäms enkelt av ultraljud. I de flesta fall finns embryot inne i äggledarna, vilket ger dem en tydlig visualisering, som vid inflammation.

  Denna undersökning gör det möjligt att bestämma tubal graviditeten i dessa steg när sjukdomen inte har farliga konsekvenser. En sådan graviditet kännetecknas av äggstockens placering i äggledaren.

  Mindre vanligt kan ett befrukat ägg ses på livmoderns yttervägg, i äggstocken, livmoderhalsen eller bukhålan.

  Medfödda och förvärvade avvikelser

  Under ultraljud etableras sådana avvikelser som könsorganets böjning eller dess prolaps, de tvåhåriga livmoderna och onkologiska sjukdomarna på ett tillförlitligt sätt.

  Slutsats med avkodning

  Efter diagnosen ger sonologen sin slutsats. Det specificerar de funktioner som ses, specificerar storleken på bäckenorganen, ger preliminära slutsatser.

  Du får inte ta den information som tas emot för diagnosen, för att kvinnor inte alltid tolkar det korrekt.

  En specialist fann till exempel att du har en graviditet, som spelas in "hyperechoic education in the uterus." En kvinna kan tolka denna slutsats på det mest oväntade sättet: fibroid, cyste, malign tumör och så vidare.

  Därför är det viktigt att kontakta en gynekolog, som kommer att samla anamnese, lyssna på klagomål och på grundval av de erhållna resultaten kommer att göra rätt diagnos. Med hjälp av ultraljudsdiagnostik är det möjligt att bestämma många patologier eller att motbevisa dem.

  Denna studie gör det möjligt för oss att upptäcka tidig graviditet och undersöka orghålan efter införande av intrauterin enhet. Ultraljud av det lilla bäckenet hos kvinnor utförs i samband med andra manipuleringar, till exempel med metrosalpingografi (en studie av fallopiernas patency). Den används för punktering, hysteroskopi. Modern gynekologi är helt enkelt omöjligt att föreställa sig utan denna undersökning.

  http://uziprosto.ru/ultrazvuk/malogo-taza/obsledovanie-chto-pokazivaet.html

  Normer och patologier av bäckens ultraljud hos kvinnor: transkript och protokoll

  Den enklaste och mest tillgängliga metoden för detektering av gynekologiska sjukdomar är en ultraljudsundersökning. Det bygger på metoden att konvertera reflekterade ljudvågor till en bild på skärmen, vilken en speciell sensor kan läsa. Ultraljud av bäckenet hos kvinnor och dess efterföljande avkodning är en viktig åtgärd inom ramen för hälsoövervakningen.

  Normer och avkodning

  Metoden för manipulering har en signifikant inverkan på fullständigheten och äktheten hos den information som läkaren fått. Till exempel, med en ultraljudsskanning med en vaginalsensor, livmodern, rören och äggstockarna är tydligare synliga än vid en undersökning gjord genom bukväggen. Men om det är nödvändigt att bedöma tillståndet av blåsan och bukväggen är det bättre att välja den transabdominala metoden, som diskuterades i detalj tidigare.

  Avkodningen av de erhållna data görs av diagnostikern, men den slutliga diagnosen måste göras av den behandlande läkaren, eftersom en ultraljudssökning ensam inte kan räcka för en fullständig bild av sjukdomen. I det här fallet föreskriver läkaren dessutom tester eller andra diagnostiska procedurer som gör att du kan bekräfta eller neka den preliminära diagnosen. Vid avkodningsskedet kan ultraljud i bäckenorganen, graviditet, abnormaliteter i fostrets utveckling eller sjukdomar hos de kvinnliga könsorganen detekteras.

  I början av undersökningen bedömer sonologen utvecklingen och det allmänna tillståndet hos patientens bäckenorgan. Under proceduren studeras deras placering, form och strukturella egenskaper hos vävnaden. Dessutom utför läkaren de nödvändiga mätningarna som gör det möjligt för honom att åtgärda befintliga avvikelser från normerna eller för att fastställa överensstämmelse med dem.

  Om klinikens utrustning tillåter, och läkaren anser det nödvändigt, kan ultraljudsproceduren kompletteras med färgdoppler-kartläggning för att erhålla data:

  • på resistansindex
  • om hastigheten och volymen av blodflödet;

  livmoder

  Den kvinnliga livmodern är ett organ i form av ett päron, bestående av nacke, botten och kropp. Fysiologiskt normal är en sådan livmoderposition, i vilken den är något avböjd framåt. Ett hälsosamt organ har inte suddiga yttre konturer, deras suddning på skärmen kan indikera utvecklingen av inflammation i cellulosen intill livmodern.

  Echostrukturen hos normal livmoder utmärks av jämnhet och medelintensitet. Ultraljud markerar också följande parametrar, som måste uppfylla de angivna standarderna:

  • nacklängd - 35-40 mm;
  • anteroposterior storlek - upp till 28 - 30 mm;
  • endocervixdiametern (inre halscirkel) - upp till 3 mm;
  • livmoderlängden är 4,5 - 7,6 cm;
  • organ tjocklek - 2,9-4,2 cm;
  • bredd - från 4,5 till 6,2 cm.

  För kvinnor som gick in i klimakteriet antogs något olika parametrar på grund av åldersrelaterade förändringar av orgel: längd - upp till 4 cm, bredd - upp till 4,3 cm, tjocklek - upp till 3,0 cm.

  Om det är nödvändigt att uppskatta tjockleken på livmoderns inre slemhinna i en ultraljud, använd sedan ett speciellt M-läge. Parametrarna för tjockleken av detta skikt beror på den period i vilken kvinnan är i cykeln:

  • Från 1 till 4 dagar blir hastigheten 1 - 4 mm.;
  • Från 5 till 10 dagar - från 3 till 10 mm, och endometrium har en anekos struktur;
  • Från 11 till 14 dagar - tjockleken på det normala endometriumet bör vara från 8 till 15 mm;
  • Från 15 till 23 dagar - 10-20 mm.
  • Från 24 till 28 dagar - från 10 till 17 mm ändras strukturen och blir hyperechoisk.

  äggstockar

  Äggstockarna är en del av det endokrina systemet, som utför ett antal viktiga funktioner i kvinnokroppen:

  • reglerande - reglera menstruationscykeln
  • producerar - producerar inte bara ägg, men också hormoner utan vilket uppfattning och normal graviditet är omöjligt.

  På ultraljud ser du ut som oval bildning med homogena reflekterande egenskaper och mindre fibrösa ingrepp. Normalt är storleken på äggstockarna följande: Bredd - från 20 till 30 mm, längd - 25-30 mm, anteroposteriorstorlek - 17-25 mm, och organets volym ska vara från 30 till 80 mm³.

  urinblåsa

  Bäckens ultraljudsproceduren låter dig få en uppfattning om:

  • blåsans tillstånd och arbete
  • tjockleken på dess väggar;
  • närvaron eller frånvaron av tumörer i håligheten;
  • volymen av kvarvarande urin.

  normer

  Väggtjocklek - 2-4 mm, denna indikator är densamma för patienter i alla åldrar. Kroppens hålighet ska vara homogen och hypoechoisk utan externa inclusioner. Men volymen av kvarvarande urin hos barn och vuxna varierar och är:

  • för barn - högst 10 ml.
  • för vuxna - högst 18 - 20 ml.

  För att beräkna denna parameter används en universell formel: från blåsans primära volym bör volymen av kvarvarande urin inte uppgå till mer än 10%.

  patologier

  Det finns en hel lista över patologier som detekteras på ultraljud av bäckenorganen:

  • olika avvikelser vid organbildning (sadel eller infantil livmoder, aplasi, fördubbling etc.);
  • myomatiska formationer;
  • endometrios;
  • chorionkarcinom och andra maligna tumörer i det kvinnliga könsorganet;
  • blåsesjukdom;
  • polycystiska eller enkla cyster och deras komplikationer.

  Uterin missbildningar

  För aplasi i livmodern och vagina (det andra namnet - Rokitansky-Kyustner syndrom) präglas inte av identifieringen av dessa organ på ultraljudsmaskinen. Om hypoplasi noteras, reduceras alla livmoderparametrar, medan underutveckling av livmoderhalsen noteras.

  Vagens atresi (med sjukdomen, inloppet är åtstramad med en fibrös film) på ultraljud detekteras av en hematometer av varierande svårighetsgrad, vilket innebär ackumulering av blodig urladdning i livmoderhalsen och livmoderhålan på grund av hinder för dess separation.

  Den infantila livmodern kännetecknas av en signifikant fördröjning i organets tjocklek från norm (och är inte mer än 15 mm) med en längd som motsvarar längden på det normala organet.

  Den sadelformade livmodern är en slags tvåhårig livmoder, i denna patologi delas organets botten i form av en sadel. Vid ultraljud bestäms det av membrans utskjutning i livmoderns botten och om siffrorna överstiger 10 mm, bekräftas diagnosen. Den fulla formen av dubbel livmoder kännetecknas av en signifikant divergens av de två "hornen", vars längd inte överstiger två tredjedelar av den normala storleken.

  Anomalier av livmoderns struktur

  Ultraljudsskanning gör det möjligt att identifiera avvikelser i könsorganens utveckling.

  Dubbling av livmodern är en extremt sällsynt patologi som kännetecknas av närvaron av en dubbel uppsättning vaginer och cervikala kanaler. Funktionen för bärande och födelse bevaras.

  Bipedalitet - denna avvikelse i livmoderns struktur ger utvecklingsbarnet i livmodern mindre utrymme, annars drabbas kvinnornas reproduktiva funktioner inte.

  Den bågformiga strukturen i livmodern kännetecknas av närvaron av en "fossa" längst ner på orgeln, vars övre del motsvarar normen.

  Ett pris - avvikelsen ligger i livmoderns lilla storlek (halva storleken på en normal) och närvaron av ett äggledare. Men om dess patency är normal och äggstocken är frisk, är prognosen för graviditet gynnsam.

  Formning av septum - kännetecknas av bildandet av en ytterligare vägg i livmodern, bildad av muskel eller fibervävnad. Kan vara ett hinder för graviditeten.

  Agenesis är en mycket sällsynt patologi där livmodern är antingen helt frånvarande eller har obetydlig storlek. Skeden är också allvarligt underutvecklad. De komplexa patologierna vid denna anomali gör att begreppet omöjligt är möjligt.

  Uterine myoma

  Myomatiska massor i livmoderhålan anses vara godartade och bildas av glattmuskelceller under inverkan av en obalans mellan östrogen och progesteron. Vid ultraljud bestäms denna patologi av ökningen av livmoderns kropp och heterogeniteten hos dess konturer, förutom är en eller flera noder fixerade i endometrium. Diagnostiker märker en tumör med låg ekogenitet, vars konturer är suddiga.

  Vid avkodning bestämmer läkaren parametrarna och lokaliseringen av formationerna. Dessutom hjälper ultraljudet att spåra tillväxtdynamiken hos nodulära formationer för att kunna fatta beslut om operationen i tid. Patienter med myom i historien, var noga med att upprepa ultraljudsundersökningen av lilla bäcken två gånger om året.

  Ett signifikant kriterium vid diagnos av myom är den skiktade bildningen, det vill säga de mer uttalade ekogena egenskaperna hos var och en av de efterföljande konturerna. Enligt Doppler är resistansindex och blodflödeshastighet lägre än vanligt.

  endometrios

  Denna patologi innebär att epitelet, som normalt leder bara livmodern, sprider sig till andra organ och uppträder i slidan, på bäckens väggar och i bukhålan. Sjukdomen är ett hot mot graviditeten och kan orsaka infertilitet, därför utförs ett ultraljudsutskrift för endometrios vid beredningsfasen.

  Med ultraljudsundersökning av livmodern och appendages kan sonologen vara uppmärksam på små bubblor i rörets och livmoderhalsens muskelstruktur. Dessutom kan fokalskador eller endometrioidcystor i håligheten hos äggstockarna detekteras. Ultraljud kan också avslöja adenomyos av de inre organen, det vill säga penetrationen av endometrium i livmodern.

  Sjukdomen går igenom flera utvecklingsstadier och noteras vid den första:

  • Utseendet av anekoiska strukturer av rörform med en diameter på upp till 1 mm;
  • lokal endometrisk förtjockning;
  • liten deformation av endometriska skiktet;
  • Förekomsten av små områden där livmoderpitelet är frånvarande.

  En ökad form av livmodern, asymmetrin av dess väggar och utseendet av anekoiska håligheter i myometriumet, med en diameter av ca 3 mm, är karakteristiska för den försummade formen av sjukdomen.

  Polycystiskt äggstockssyndrom

  Tecknen på denna sjukdom är fysiologiska förändringar i strukturen hos äggstocksvävnaden, som manifesteras av bildandet av flera cyster, hormonavbrott och patologisk proliferation av fibrös vävnad.

  I detta fall reduceras livmoderns parametrar, och äggstockarna är däremot förstorade. Corpus luteum eller den dominerande follikeln detekteras inte, och äggstockarna själva är diffusan placerade folliklar med fibrösa sladdar mellan dem.

  Cystitis och calculi i urinblåsan

  Den stora fördelen med ultraljudsundersökningen av bäckenorganen är bestämningen av blåsans patologier. Det finns många av dem, och de har alla vissa ultraljudsskyltar. Således talar den enhetliga förtjockningen av väggarna av kronisk cystit. Lokal förtjockning är ett symptom på en tumör eller en polyp.

  Betong i blåsan är formationer som kännetecknas av:

  • rörlighet;
  • rundhet;
  • hyperechogenicity;
  • distal amplifiering av ultraljud.

  Cystor i äggstockarna

  Cystiska lesioner i äggstockarna bestäms av ultraljud som avrundade hypoechoic (anechoic) strukturer, vars konturer är jämn och tydlig. Neoplasmen med en diameter på upp till 20 cm fylls med vätska och fästs på äggstockens vägg. Cystor är uppdelade i funktionell, endometrial och bakteriecell.

  För att erhålla en korrekt och informativ bild av sjukdomen utförs en ultraljudsökning omedelbart efter menstruationscykeln avslutats. Man måste komma ihåg att ett antal gynekologiska sjukdomar är asymptomatiska och de upptäckas av en slump - under en rutinundersökning eller när man studerar bilden av andra patologier. Om läkaren finner en tätning i cysten, kommer han troligtvis att anse det nödvändigt att skicka patienten till ytterligare tester av tumörmarkörer, till exempel CA-125.

  slutsats

  Med all information om ultraljud och andra fördelar med denna metod är den slutliga diagnosen inte endast baserad på resultaten av ultraljudsdisposition. Konklusionen av en diagnostiker spelar dock en viktig roll för att bestämma strategin och taktiken för ytterligare behandling.

  Under alla omständigheter är korrekt avkodad och aktuell ultraljud den viktigaste faktorn:

  • bevara kvinnors hälsa
  • tidig upptäckt av neoplasmer;
  • aktuell upptäckt av patologier.
  http://medigid.com/uzi/organy/malyj-taz/zhenshhiny/rasshifrovka-i-normy.html

  Hur kan en kvinna förbereda sig för en bäckens ultraljud och dechiffrera resultaten

  Även barn i barndomsåldern vet att ju tidigare du börjar behandla en sjukdom, desto snabbare blir du av med den. Denna elementära regel är effektiv för alla sjukdomar. För att kunna diagnostisera detta eller det här hälsoproblemet i tid finns det ett litet samråd med läkaren, eftersom även den mest erfarna och högkvalificerade specialisten inte kan bestämma diagnosen noggrant, endast ha den data som erhållits från patienten och resultaten från den inledande undersökningen.

  Således leder läkaren besökaren för ytterligare forskning. Den mest populära metoden för denna diagnos är ultraljud eller ultraljudsdiagnos.

  Denna metod är i stor efterfrågan, eftersom den är tillgänglig även på regionala sjukhus och diagnostiska centra. Dessutom är ultraljud billigt, tryggt för hälsan och kan visa en riktig bild av interna organ och neoplasmer.

  Inte alla representanter för den vackra hälften av mänskligheten vet hur man korrekt förbereder sig för en ultraljudsdiagnos. Ännu mindre - kan kompetitivt dechiffrera resultaten. Men om du läser den här artikeln betyder det att du snart kommer att bli upplyst med alla oroliga frågor om bäckens ultraljud. Så låt oss börja.

  http://evrikak.ru/info/kak-podgotovitsya-k-uzi-malogo-taza-u-zhenshhin-i-rasshifrovat-rezultatyi/
 • Fler Artiklar Om Åderbråck

  • Vad är en normal mänsklig puls?
   Komplikationer
   Individuell normal puls hos friska människor bildas på grundval av kroppens egenskaper - interna faktorer. Kardiovaskulärsystemet är känsligt för yttre stimuli. Reaktionen är alltid monotont - en förändring i hjärtfrekvensen (HR).

  Behandling av åderbråck är inte komplett utan användning av läkemedel, särskilt med en signifikant progression av sjukdomen. Först och främst är phlebotonics ordinerad för åderbråck i benen, eftersom patologi utvecklas mot bakgrund av en minskning av venös ton.